Regulamin sklepu internetowego Ka-Ma tekstylia

Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się w sieci internetowej pod adresami; umożliwia składanie zamówień i dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.
 2. Głównym zadaniem sklepu internetowego Ka-Ma tekstylia jest ułatwienie dostępu do oferty handlowej firmy Ka-Ma Katarzyna Mazgaj partnerom handlowym oraz umożliwienie zamawiania i zakupu poprzez sieć klientom indywidualnym.
 3. Sklep internetowy Ka-Ma tekstylia prowadzi firma:
  • KA-MA Katarzyna Mazgaj
   34-120 Andrychów ul. Dąbrowskiego 36
   NIP: 551-102-18-04
   Regon: 070564366
 4. Adres do korespondencji i siedziba hurtowni:
 5. Wykonywanie jakichkolwiek operacji w ramach serwisu internetowego Ka-Ma tekstylia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Korzystanie z systemu

 1. Każdy odwiedzający sklep internetowy Ka-Ma Tekstylia może przeglądać całą dostępną w serwisie ofertę handlową.
 2. Dla niezalogowanych użytkowników oraz nowych klientów po rejestracji konta obowiązuje cennik detaliczny, a ceny produktów pokazywane są brutto.
 3. Zakupy dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników.
 4. Nowi użytkownicy sklepu internetowego Ka-Ma Tekstylia muszą się zarejestrować.
 5. Nowi partnerzy handlowi po rejestracji i zweryfikowaniu danych (kontakt osobisty, telefoniczny lub inny) otrzymują nowy status konta (handlowy) i dostęp do cennika hurtowego prezentującego ceny netto.

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Poprawnie wykonana procedura zamawiania wymaga posiadania aktywnego konta użytkownika dostępnego po zalogowaniu do serwisu.
 2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 4. Zamówienie można składać codziennie, przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
 5. Zalogowani użytkownicy mogą obserwować status realizacji złożonych zamówień.
 6. Firma KA-MA Katarzyna Mazgaj wystawia paragony lub faktury VAT za zakupione towary.
 7. Tyko prawidłowo wprowadzone podczas rejestracji dane firmy (nazwa,adres,nip) umożliwiają wystawienie faktury za zamówione towary.
 8. Po wybraniu odpowiedniej opcji poczas finalizacji zamówienia można odebrać zamówione produkty w siedzibie hurtowni.

Postanowienia końcowe

 1. Zestaw zamówionych produktów, może zostać skorygowany do pozycji i ilości dostępnych w magazynie w chwili przygotowania dokumentu sprzedaży.
 2. Ewentualne korekty związane z dostępnością zostaną jak najszybciej uzgodnione z kupującym (rezygnacja, zamiana, inne).
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma KA-MA Katarzyna Mazgaj może wstrzymać realizację zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. Zamówienia z konta, w którym zostały podane nieprawidłowe dane (np. nieprawidłowy e-mail, adres)- nie będą rozpatrywane.
 5. Zamówienia wzbudzjące wątpliwości zostaną wstrzymane do czasu wyjaśnienia wszystkich niejasności.

Procedury reklamacyjne:

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem ;
  biuro@kama.sklep.pl
  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma Ka-Ma poprosi o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Odstąpienie od umowy zakupu zamówionych rzeczy

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania zakupionych rzeczy , Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypaku rezygnacji Kupującego firma Ka-Ma zwróci wszystkie wpłacone na nasze konto należności z tytułu tej umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy zawartej przez kama.sklep.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:
  biuro@kama.sklep.pl
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy poniżej;

  (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

  Sprzedający
  Ka-Ma Katarzyna Mazgaj
  34-120 Andrychów ul.Tkacka 30
  z siedzibą w
  34-120 Andrychó ul.Słowackiego 4a

  Ja ____(imię i nazwisko kupującego)____,

  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
  następującej/ych rzeczy
  _______________________________________
  _______________________________________.,

  Zamówienie nr _________________________
  Data zamówienia _______________________,
  Data odbioru __________________________


  Kupujący
  Imię i nazwisko _______________________
  Adres _________________________________
  Data oswiadczenia _____________________


  Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał.
 8. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do firmy Ka-Ma Katarzyna Mazgaj na adres;
  Ka-Ma Hurtownia
  34-120 Andrychów ul.Słowackiego 4a
 9. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 10. Oświadczamy , że zobowiązujemy się dostarczyć zamówione rzeczy bez wad,z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 11. Wszyscy Konsumenci dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego kama.sklep.pl mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie.
 12. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:
  na stronie www.uokik.gov.pl,  w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

IV. Polityka prywatności

 1. Rejestracja konta jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i akwizycyjnych.
 2. Zarejestrowani użytkownicy sklepu internetowego Ka-Ma tekstylia mają dostęp do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
 3. Wszystkie informacje wprowadzone podczas rejestracji do serwisu internetowego Ka-Ma tekstylia, wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby firmy Ka-Ma Katarzyna Mazgaj związanych z realizacją zamówień i obsługą klienta.